türkiye’de kumar yargı yetkisi olur mu 2

Yurt Dışında Alınmış Olan Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli Midir? Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. MADDE 136- Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi olur mu 2

Yurt Dışında Alınmış Olan Boşanma Kararı Türkiye’de Geçerli Midir? Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. MADDE 136- Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik […]

Torna su

Pin It on Pinterest